Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2014

tryshanti
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko...
— Jerzy Pilch
Reposted fromswojszlak swojszlak viainmann inmann
tryshanti
Nie znalazłam na razie takich słów, które zdołałyby opisać to bezbrzeżne, beznadziejne znużenie, ogarniające nie ciało i myśl, lecz duszę. Dołącza do niego straszliwy lęk przed przyszłością, nawet tą szczęśliwą.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viainmann inmann
tryshanti
"Odległość wywołanych skojarzeń jest miarą inteligencji (...)."

Katarzyna Rygiel
Reposted frominmann inmann
tryshanti
"(...) Może nie stać mnie było na taką miłość, jakiej była godna, jaką sobie wymarzyła, do jakiej, być może, już się przywiązała. Jej miłość zaczynała we mnie budzić lęk. (...)
Więc może tych łez się jej bałem, bo przecież żadne rozstanie nie obywa się bez łez. Nie wiem, nie wiem. Nie znałem siebie i pewnie nigdy nie będę znał. Coś się we mnie ciągle miotało, czegoś chciałem, a nie wiedziałem czego, najgłupsza rzecz, a wyprowadzała mnie z równowagi, pragnąłem się do czegoś przywiązać, a wszystko odpychałem. Ogarniała mnie bez powodu wściekłość, a za chwilę próbowałem daremnie zrozumieć, dlaczego. A wszystkie tęsknoty, jakie mnie nachodziły, wydawały mi się tęsknotami nienawidzącymi. I nie świata, ludzi, życia, lecz samego siebie. Czy zresztą jakakolwiek tęsknota nie jest skierowana do siebie, za sobą?"

Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted frominmann inmann
tryshanti
2748 b78e 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viainmann inmann
tryshanti
- Nie była dla niego dobra?
- Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają, i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą. "

— Marek Hłasko
Reposted frominmann inmann
tryshanti

"Życzę ci abyś był otoczony ludźmi, którzy potrafią darzyć cię miłością, nie odbierając samotności."

Magda Umer

Reposted frominmann inmann
tryshanti
Z tego się wychodzi. Powoli, z trudem, ale się wychodzi. Zapominasz kształt ust, ciepło ciała, tembr głosu, kolor oczu i smak pocałunków. Powoli, z mozołem to, co się kiedyś wydawało wszystkim, znika na dnie pamięci i tylko wspólne zdjęcia przypominają, że kiedyś gdzieś. Miejsca, wydarzenia, żarty, spory - wszystkie wspólne chwile - zdają się tylko snem. I to takim sprzed lat. Czasem przez warstwy nowych zdarzeń przebije się coś z pradziejów i targnie sercem, ale oraz rzadziej. Coraz słabiej. Aż wreszcie osoba, która była dla Ciebie każdym oddechem, będzie jak każdy inny przechodzień na ulicy: po prostu twarzą pojawiającą się znikąd w tłumie i w tym tłumie ginącą.
— komentarz na pingerze
Reposted frommisery misery viainmann inmann
tryshanti
Jednak, o czym szybko się przekonałem, lubię kobiety, które zyskują przy bliższym poznaniu. Z początku myślisz sobie: no dobrze, całkiem niezła z niej babka, a potem, kilka dni później ona powie coś albo mówiąc to, przechyli głowę w taki sposób, że czujesz się tak, jakbyś wpadł pod autobus.
— Harlan Coben "Jedyna szansa"
Reposted fromyourtitle yourtitle viainmann inmann
tryshanti
Zmęczony sobą i swym czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted fromstopme stopme viainmann inmann
tryshanti
Piekło jest wtedy, kiedy ludzie, których kochasz najbardziej na świecie, sięgają po twoją duszę i wyrywają ci ją. I robią to tylko dlatego, że mogą.
— Jess Rothenberg, Po tamtej stronie ciebie i mnie
Reposted fromstopme stopme viainmann inmann

October 22 2014

tryshanti
3358 a168
Reposted fromskatrix skatrix vialivefree livefree
tryshanti
Reposted fromtfu tfu vialivefree livefree
tryshanti
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.

— Marek Hłasko
Reposted frominmann inmann vialivefree livefree
tryshanti
7428 57ba
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo vialivefree livefree
tryshanti
0411 2592 500
tryshanti
tryshanti
5535 6c0d
Reposted fromTangledUp TangledUp viaholdyourbreath holdyourbreath

October 11 2014

tryshanti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl